Våra tjänster

Konfiguration av övervakningskamer

Våra tjänster

Vi på Säkerhetscenter samarbetar med några av branschens största leverantörer av säkerhetslösningar för att kunna leverera det absolut bästa övervaknings-, larm- och passersystemen som marknaden har att erbjuda.

Övervakningskamera från BOSCH

Kameraövervakning

Många kunder tror att våra kameror enbart är till för övervakning men den senaste utvecklingen har gjort att de nu snarare är integrerade med massor av andra system. Så som grindpassager, närvarokontroller, larmgenererande kameror eller processövervakning.

Möjligheterna är obegränsade!

Passersystem

Med ett passersystem kan du ersätta den traditionella nyckeln.

Nyckel på din nyckelknippa passar troligtvis endast en eller ett fåtal dörrar och kan inte tidsstyras. Den kan dessutom stjälas eller kopieras.
Med ett passersystem kan du begränsa behörigheter till vissa områden och styra ett eventuellt larm.

Har du någon fråga eller fundering?

Kontakta oss!